top of page

Privacyverklaring

Villa Estabon by Lahara Stays, gevestigd aan Mamayaweg Kaya B 28, Curacao, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verwerking van persoonlijke gegevens

Villa Estabon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik wilt maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

-Voor-en achternaam

-Adres

-Telefoon nummer

-E-mailadres

-IP adres

-Locatie informatie

-Internetbrowser en apparaattype

-Bankrekeningnummer

 

Verwerken van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Het kan echter zijn dat we moeten controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen gedeeld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op viainfo@villaestaboncuracao.com, dan zullen we deze informatie verwijderen.

 

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Villa Estabon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Villa Estabon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Villa Estabon) tussen zit.

 

Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

Villa Estabon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Persoonlijke informatie delen met derden.

Villa Estabon verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze huurovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookie beleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op onze computer, tablet of smartphone. Villa Estabon gebruikt technische en functionele cookies, maar ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch karakter van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bekijken, wijzigen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft Villa Estabon het recht op informatieoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben geregeld naar een ander, door u uitgenodigde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bijinfo@villaestaboncuracao.com.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen.

Villa Estabon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om verlies van gegevens, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde melding tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons opinfo@villaestaboncuracao.com.

bottom of page